NRK Barnehagen

På Marienlyst ligger et gammelt veksthus som har vært NRK barnehage siden 60-tallet. Bygget hadde stort behov for å bli renovert, og Haugland Interiør fikk oppgaven med å renovere interiøret. Vi har brukt mange gøyale materialer med filt og kork på vegger og tak, samt nye glassvegger som samlet har forbedret akustikken betydelig for barn og ansatte. Oppbevaringsmøbler og lekehytter er formgitt med inspirasjon fra skogen og har gitt et inspirerende leke og læringsmiljø. Ide og formgiving er gjort i tett samarbeid med interiørarkitekt Zeuthen + Stjern og ledelsen i barnehagen.

Zeuthen + Stjern AS

Anna Zeuthen