Microsoft

Microsoft har flyttet inn i det nye Eufemia bygget ved Sørenga i Oslo. Haugland Interiør har i samarbeid med RomForFlere hatt oppgaven med å produsere og levere alt fast inventar og miljømøbler til de flotte lokalene som ble ferdigstilt i Juni. Det er Zinc AS som har designet interiør og materialvalg som har resultert i en elegant og funksjonell arbeidsplass for alle ansatte i Microsoft.

Zinc AS

Thomas Mellbye