Gresvig

Gresvig har flyttet hovedkontor til nye lokaler i Østensjøveien 27 hvor Haugland Interiør har innredet utstilling og fellesareal. Konseptet har hentet inspirasjon fra kotehøyder og friluftsliv med materialer hentet direkte fra naturen. Det er Metropolis arkitektur og design som har utformet konseptet.

post@ragnarhartvig.no

post@ragnarhartvig.no

post@ragnarhartvig.no

post@ragnarhartvig.no

post@ragnarhartvig.no

post@ragnarhartvig.no

Metropolis Arkitektur & Design AS

Ragnar Hartvig