Bane NOR

I Schweigaards gate 33 er byggingen av kontorbygget på ti etasjer avsluttet. Prosjektet består av to bygningskropper som er sammenbundet i flere etasjer. Arkitekturen er særegen og nyskapende, og prosjektet vil oppnå miljøklassifiseringen BREEAM-NOR «Excellent». Haugland Interiør har hatt oppdraget med fast inventar i bygget hvor det i første etasje er et velkomstsenter og resepsjon med kaffebar. I andre etasje og første underetasje er det møtelokaler, og i de øvrige etasjene er kontorarbeidsplassene for 1200 personer med tilhørende fellesarealer. Interiørdesignet er det Krohnark som står for.

Krohnark AS

Finn Haugland